Doarpsomtinkers Kollumerzwaag gebruiken wehelpen

Dinsdagmiddag was een bijeenkomst georganiseerd in Kollumerzwaag voor de introductie van de Doarpsomtinkers en Doarpshelpers. Voorzitter Douwe Keegstra van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster en betrokken wethouder Paul Maasbommel, portefeuillehouder Sociaal Domein spraken beide hun waardering uit voor de Doarpsomtinkers en Doarpshelpers.

De inzet en organisatie van het project Doarpsomtinkers is voor inwoners van beide dorpen die laagdrempelige hulp nodig hebben. In januari 2019 zal een inloopochtend plaatsvinden in dorpshuis de Trije Doarpen. Men kan hier terecht voor aanmelding als Doarpshelper, maar ook om een hulpvraag te stellen. Vandaag hebben de doarpsomtinkers tevens een presentatie over wehelpen gehad. Het instrument wehelpen gaan ze binnenkort gebruiken binnen het project Doarpsomtinkers. 

{##}